Climed-Fruit

Otpornost višegodišnjih nasada na klimatske promjene

PARTNERI UKLJUČENI U PROJEKT

IFV

Francuski institut za vino i lozu (IFV)

IFV je inženjerska organizacija koja izrađuje tehničke reference potrebne za napredak vinarske industrije u području oplemenjivanja bilja, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnog marketinga. IFV je aktivan u dvadesetak jedinica smještenih u francuskim vinogradarskim regijama, a povezan je na mrežu analitičkih laboratorija i tehnoloških platformi usko povezanih sa vinarima i poduzećima u svakoj regiji. IFV posjeduje različita sredstva za širenje ideje napretka (mrežne stranice, publikacije, širenje sadržaja u stručnom tisku, obuka, prijenos tehnologije među poduzećima).

OS uključen u projekt: GASCOGN’INNOV, OFIVO

VINIDEA

VINIDEA

VINIDEA obuhvaća specijaliste za tehničko ažuriranje za vinarski sektor. Kao stručnjaci za širenje znanja, VINIDEA organizira tečajeve, seminare i webinare za kvalitativni razvoj, ekonomski rast i poboljšanje u odnosu na održivost proizvodnje vina. Institut je uključen i u istraživačke i inovacijske projekte te organizira kongres ENOFORUM, međunarodnu konferenciju na kojoj se nudi vinogradarskim i vinarskim tehničarima potpuni pregled najnovijih svjetskih inovacija.

OS uključen u projekt: VIRECLI, INTAVIEBIO

SEASN

Mreža savjetodavnih službi jugoistočne Europe (SEASN)

SEASN je udruga poljoprivrednih savjetodavnih službi, poljoprivrednih komora, poljoprivrednih instituta, fakulteta i nevladinih organizacija, a osnovana je u Bugarskoj. Glavni je cilj ove udruge digitalizacija poljoprivrede u jugoistočnoj Europi projektima EU-a. Glavne aktivnosti udruge SEASN temelje se na suradnji sa sličnim mrežama savjetodavnih službi, širenju znanja o sustavu AKIS, širenju rezultata projekta te budućim obukama u svrhu promicanja izgradnje kapaciteta budućih ruralnih savjetnika kako bi se podržale interaktivne inovacije.

IPN

Institut za primjenu znanosti u poljoprivredi (IPN)

IPN je istraživački institut s nekoliko desetljeća iskustva koji djeluje u trima područjima: istraživanju, prijenosu znanja i savjetodavnim uslugama. Svojim znanstveno-istraživačkim radom, Institut doprinosi promicanju proizvodnje sigurne hrane i osiguravanju prehrambene sigurnosti stanovništva, ekonomsku isplativost te održiv život u ruralnim područjima, suočavajući se s problemima izazvanima klimatskim promjenama i pronalazeći rješenja i nove mogućnosti u razumnom korištenju resursa u poljoprivredi te drugo.

CIHEAM

Mediteranski agronomski institut u Bariju (CIHEAM-IAMB)

CIHEAM Bari talijanska je podružnica međuvladine organizacije CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Mediterranéennes – Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije), koja okuplja 13 mediteranskih država. Riječ je o centru za poslijediplomsko osposobljavanje, primijenjena znanstvena istraživanja i osmišljavanje aktivnosti in loco partnerstva u okviru međunarodnih programa istraživanja i suradnje. CIHEAM Bari bavi se održivom poljoprivredom i njezinim ciljanim primjenama, kao što su na primjer sigurnost hrane, smanjenje siromaštva, učinkovito korištenje prirodnih resursa, razvoj održivih prehrambenih sustava, prilagodba klimatskim promjenama…

OS uključen u projekt: OLTREBIO

AVA-2

Udruga poljoprivrednika Valencije (AVA-ASAJA)

AVA-ASAJA neprofitna je profesionalna poljoprivredna organizacija, čija je glavna svrha obraniti interese poljoprivrednog sektora. Jedan je od njezinih ciljeva je promicati poljoprivredno istraživanje, eksperimentiranje i inovacije unutar nacionalne mreže pod nazivom ASAJA. Organizacija ima eksperimentalnu farmu površine 33 hektara na kojoj su zastupljeni glavni valencijski usjevi, pretežno agrumi.

OS uključen u projekt: GO CITRICS, GO AVOCADO

HMU

Helensko mediteransko sveučilište (HMU)

Helensko mediteransko sveučilište (HMU) najmlađe je sveučilište u Grčkoj. Istraživačka politika Sveučilišta usmjerena je na temeljno tehnološko i primijenjeno istraživanje kojim se promiču znanost i razvoj, poštujući pritom akademsku etiku. HMU promiče suradnju s nacionalnim i međunarodnim obrazovnim i istraživačkim institucijama.

UNE

Španjolska udruga za normizaciju

Riječ je o neprofitnoj, privatnoj i neovisnoj organizaciji specijaliziranoj za nacionalnu, europsku i međunarodnu normizaciju s 35.000 normi u katalogu i 15.000 stručnjaka. UNE doprinosi razvoju gospodarstva izradom tehničkih normi i aktivnostima međunarodne suradnje. Jedina je organizacija za normizaciju u Španjolskoj koju je španjolsko Ministarstvo gospodarstva, industrije i konkurentnosti imenovalo pri Europskoj komisiji. Svojim djelovanjem promiče razvoj infrastrukture za kvalitetno promicanje kvalitete  prijenosa znanja i podizanjem normi u području poslovanja.

OS uključen u projekt: CARBOCERT

APPITAD

Udruga proizvođača u integriranoj zaštiti u pokrajini Trás-os-Montes e Alto Douro (APPITAD)

Glavne aktivnosti APPITAD-a usmjerene su na istraživanje, demonstraciju i širenje svih tehničkih i gospodarskih aktivnosti, u svrhu poboljšanja poljoprivrednih nasada u integriranoj proizvodnji, organskog ratarenja te drugih metoda proizvodnje.

OS uključen u projekt: Nove prakse u strategijama za ublažavanje klimatskih promjena i za prilagodbu tim promjenama za maslinike u kojima se koriste samo oborine