Climed-Fruit

Otpornost višegodišnjih nasada na klimatske promjene

GLAVNA SKUPINA 9 OPERATIVNIH SKUPINA

Cilj je projekta CLIMED-FRUIT podijeliti znanje spremno za primjenu u praksi, a koje su prikupile različite operativne skupine (OS) u Europi, u svrhu bolje prilagodbe višegodišnjih nasada klimatskim promjenama i ublažavanja tih promjena na mediteranskom području.

Projekt provodi višesudionički konzorcij (savjetnici, organizacije poljoprivrednika, istraživački i obrazovni instituti, jedna organizacija za normizaciju), a temelji se na rezultatima glavne skupine od 9 OS-ova. Nekoliko konzorcijskih partnera uključeno je u koordinaciju i provedbu ovih 9 OS-ova, što im omogućuje izravnu povratnu informaciju stručnjaka.

OFIVO

Optimizacija fertirigacije ili primjene gnojiva sustavima za navodnjavanje u okcitanskim vinogradima

Ključne riječi: vodni resursi, učinkovitost voda, kvaliteta grožđa, prinos

GASCOGN’INNOV

Ponovno osmišljavanje vinogradarskih sustava za poboljšanje biološke kvalitete i očuvanje tla

Ključne riječi: kvaliteta tla, život u tlu, plodnost, pokrovni usjevi, organsko stajsko gnojivo

VIRECLI

Precizno vinogradarstvo za vegetativno-produktivnu ravnotežu, zaštita i prilagodba tla klimatskim promjenama u vinogradima 

Ključne riječi: navodnjavanje, gospodarenje tlom, proljetni mraz

INTAVIEBIO

Tehničke i agronomske inovacije u organskom vinogradarstvu

Ključne riječi: onečišćenje tla bakrom, smanjenje sulfita, vinogradarske prakse

GO CITRICS

Navodnjavanje i gnojidba agruma Precizno ratarenje

Ključne riječi: gospodarenje vodama, tlo, kvalitetan prinos

GO AVOCADO

Poboljšanje produktivnosti avokada u Španjolskoj

Ključne riječi: raznolikost, tehnike uzgoja, kvaliteta, održivost

NOVE PRAKSE U MASLINICIMA U KOJIMA SE KORISTE SAMO OBORINE

Strategije za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama

Ključne riječi: ublažavanje klimatskih promjena, staklenički plin, gospodarenje tlom, gospodarenje drvećem

Oltre.bio

Inovativno gospodarenje organskim uzgojem trešnje i organsko stolno vinogradarstvo

Ključne riječi: ublažavanje klimatskih promjena, gospodarenje plodnošću tla, učinkovitost korištenja voda, gospodarenje štetočinama, kvaliteta nakon berbe

CARBOCERT

Prakse u području hvatanja povećanog ugljika i poboljšanja tla u mediteranskim nasadima

Ključne riječi: hvatanje ugljika, kvantifikacija i certifikacija, alat za ugljik, održive agronomske prakse

EUROPSKA MREŽA ZA SKALIRANJE LOKALNIH RJEŠENJA DO RAZINE EU-A I RAZMJENU DOBRIH PRAKSI PRIMJENJIVIH NA RAZLIČITE NASADE

 

Izgradnja mreže i kapitaliziranje postojećih rezultata iz glavne skupine OS-ova

Ovim prvim korakom omogućit će se izgradnja određene mreže operativnih skupina aktivnih u području otpornosti višegodišnjih nasada na klimatske promjene i prikupljanja najboljih praksi i praktičnih rezultata iz glavne skupine OS-ova, članova konzorcija

Prikupljanje novog znanja spremnog za primjenu u praksi izvan konzorcija

Ovim drugim korakom omogućit će se prikupljanje dodatnih informacija izvan konzorcija kroz inovativne oblike: otvoreno natjecanje putem interneta usmjereno na operativne skupine, projekti EU-a ili međunarodne inicijative povezane s otpornošću višegodišnjih nasada na klimatske promjene na mediteranskom području te specifično natjecanje publike u pisanju u kojima će pružatelji usluga predlagati inovativna rješenja koja su već primijenjena na tržištu

 

Sažimanje informacija u lako dostupnim oblicima

Sve će se prikupljene informacije sažeti kako bi se izradio koristan i lako razumljiv digitalni materijal koji će koristiti poljoprivrednici, savjetnici, učitelji, profesori…

Dijeljenje informacija

Ovaj posljednji korak obuhvaća provedbu aktivnosti komunikacije i širenja. Uključivat će lokalne događaje širenja informacija, partnerstva s izdavačima specijaliziranih časopisa, forum OS-ova kako bi se izložili rezultati projekta…