Climed-Fruit

Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή για πολυετείς καλλιέργειες

Εταίροι που συμμετέχουν στο έργο

IFV

French wine and Vine Institute (IFV)

Το IFV είναι ένας τεχνολογικός οργανισμός που αναπτύσσει τεχνικές αναφορές απαραίτητες για την πρόοδο της οινοποιίας στους τομείς της βελτίωσης των φυτών, της αμπελοκαλλιέργειας, της οινοποίησης και της εμπορίας προϊόντων. Το IFV αναπτύσσει το έργο του σε περίπου είκοσι μονάδες που βρίσκονται σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές της Γαλλίας και συνδέεται με ένα δίκτυο εργαστηρίων αναλύσεων και τεχνολογικών πλατφορμών κοντά στους οινοποιούς και τις εταιρείες κάθε περιοχής. Το IFV διαθέτει διαφοροποιημένα μέσα διάδοσης της προόδου (ιστοσελίδες, δημοσιεύσεις, διάδοση στον επαγγελματικό τύπο, εκπαίδευση, μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ των εταιρειών).

ΕΟ (Επιχειρησιακές Ομάδες) που συμμετέχουν στο έργο: GASCOGN’INNOV, OFIVO

VINIDEA

VINIDEA

Η VINIDEA αποτελείται από ειδικούς στην τεχνική ενημέρωση για τον κλάδο του κρασιού. Ως ειδικός στη διάδοση της γνώσης, η VINIDEA διοργανώνει μαθήματα, σεμινάρια και διαδικτυακά σεμινάρια για την ποιοτική ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη, και τη βελτίωση όσον αφορά τη βιωσιμότητα της παραγωγής κρασιού. Συμμετέχει επίσης σε έργα έρευνας και καινοτομίας και διεξάγει το συνέδριο ENOFORUM, ένα διεθνές συνέδριο που προσφέρει στους τεχνικούς της αμπελουργίας και του κρασιού μια πλήρη ανασκόπηση των πιο πρόσφατων καινοτομιών σε όλον τον κόσμο.

 

ΕΟ που συμμετέχουν στο έργο: VIRECLI, INTAVIEBIO

SEASN

Southeastern Europe Advisory Service Network (SEASN)

Η SEASN είναι μια ένωση γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, γεωργικών επιμελητηρίων, γεωργικών ιδρυμάτων, σχολών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που ιδρύθηκε στη Βουλγαρία. Ο κύριος στόχος αυτής της ένωσης είναι η ψηφιοποίηση της γεωργίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω έργων της ΕΕ. Οι κύριες δραστηριότητες της SEASN βασίζονται: στη συνεργασία με παρόμοια δίκτυα συμβουλευτικών υπηρεσιών, στη διάδοση γνώσεων για τα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS), στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, και στις μελλοντικές εκπαιδεύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων μελλοντικών αγροτικών συμβούλων για την υποστήριξη διαδραστικών καινοτομιών.

IPN

Institute for Science Application in Agriculture (IPN)

Το IPN είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο με εμπειρία πολλών δεκαετιών και βασίζεται σε τρία πεδία: έρευνα, μεταφορά γνώσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Μέσω του επιστημονικού ερευνητικού του έργου, το Ινστιτούτο συμβάλλει στην προώθηση της ασφαλούς παραγωγής τροφίμων και στην παροχή επισιτιστικής ασφάλειας για τον πληθυσμό, στην οικονομική κερδοφορία και στη βιώσιμη ζωή στις αγροτικές περιοχές, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και στην εξεύρεση λύσεων και νέων ευκαιριών για μια λογική χρήση των πόρων στη γεωργία και αλλού.

CIHEAM

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι (CIHEAM-IAMB)

Το CIHEAM Bari είναι το ιταλικό παράρτημα του διακυβερνητικού οργανισμού CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Mediterraneennes), που συγκεντρώνει 13 μεσογειακές χώρες. Είναι ένα κέντρο μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας και σχεδιασμού τοπικών δράσεων εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων έρευνας και συνεργασίας. Το CIHEAM Bari ασχολείται με τη βιώσιμη γεωργία και τις προβλεπόμενες εφαρμογές της, για παράδειγμα: επισιτιστική ασφάλεια, μείωση της φτώχειας, αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή…

ΕΟ που συμμετέχουν στο έργο: OLTREBIO

AVA-2

Valencian Farmers Association (AVA-ASAJA)

Η AVA-ASAJA είναι ένας μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός γεωργικός οργανισμός, ο κύριος σκοπός του οποίου είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων του γεωργικού τομέα. Ένας από τους στόχους του είναι η προώθηση της γεωργικής έρευνας, του πειραματισμού και της καινοτομίας στο πλαίσιο ενός εθνικού δικτύου που ονομάζεται ASAJA. Ο οργανισμός διαθέτει ένα πειραματικό αγρόκτημα έκτασης 33 εκταρίων όπου εκπροσωπούνται οι κύριες καλλιέργειες της Βαλένθια, κυρίως εσπεριδοειδή.

ΕΟ που συμμετέχουν στο έργο: GO CITRICS, GO AVOCADO

HMU

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) είναι το νεώτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Η ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου επικεντρώνεται στη βασική, τεχνολογική, εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη, ενώ σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Το ΕΛΜΕΠΑ προάγει τη συνεργασία με εθνικά και διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

UNE

Spanish Association for Standardization

Μη κερδοσκοπικός, ιδιωτικός και ανεξάρτητος οργανισμός. Εξειδικεύεται στην εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή τυποποίηση: 35 000 πρότυπα σε κατάλογο, 15 000 εμπλεκόμενοι εμπειρογνώμονες. Η UNE συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας αναπτύσσοντας τεχνικά πρότυπα και δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. Η UNE είναι ο μοναδικός Οργανισμός Τυποποίησης στην Ισπανία, που έχει οριστεί από το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα από τις δραστηριότητές της, προωθεί την ανάπτυξη υποδομών ποιότητας, προάγοντας τη μεταφορά γνώσης και βελτιώνοντας τα επιχειρηματικά πρότυπα.

ΕΟ που συμμετέχουν στο έργο: CARBOCERT

APPITAD

Association of Producers in Integrated Protection of Trás-os-Montes and Alto Douro (APPITAD)

Οι κύριες δραστηριότητες της APPITAD επικεντρώνονται στην έρευνα, επίδειξη και διάδοση όλων των τεχνικών και οικονομικών δράσεων, με σκοπό τη βελτίωση των γεωργικών καλλιεργειών στην ολοκληρωμένη παραγωγή, τη βιολογική γεωργία και άλλες μεθόδους παραγωγής.

ΕΟ που συμμετέχουν στο έργο: Νέες πρακτικές σε στρατηγικές μη αρδευόμενων ελαιώνων για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή